Sự Kiện: ĐẠI BANG PHỤC HẬN

01:59 10/03/2021

Thời gian tham gia:

  • Thời gian: Từ khi khai mở máy chủ Loạn Giang Hồ đến khi đủ 3 bang hội đạt điều kiện nhận thưởng
  • Đối tượng tham gia : Toàn bộ các bang hội tại Võ Lâm Bí Sử không yêu cầu đẳng cấp

Điều kiện:

  • 3 bang hội đạt đẳng cấp 25 đầu tiên của máy chủ Loạn Giang Hồ

Phần Thưởng Chi Tiết:

Quý nhân sỹ có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến sự kiện hoặc cần đóng góp ý kiến về game Võ Lâm Bí Sử, nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh :  https://www.facebook.com/vlbisu/
Đóng góp ý kiến hoặc ý tưởng phát triển game :  https://www.facebook.com/groups/vlbisu/

Đóng Mở