Hướng Dẫn: Dung Luyện Thần Binh (Hoàng Kim Môn Phái)

02:34 27/12/2020

Trùng luyện Hoàng Kim – một chức năng đặc biệt, có khả năng chế tạo hoặc tái chế trang bị Hoàng Kim.
Khi đã có đủ trong tay  bộ mảnh trang bị Hoàng Kim cần chế, Hãy đến gặp Thợ rèn thần bí thành Lâm An để tiến hành các công đoạn Trùng luyện Hoàng Kim.

 NPC sự kiện:

Thần bí thiết tượng tọa độ 164/199 Lâm An

Thu Thập Nguyên Liệu:

Khi tham gia các hoạt động chư vị sẽ nhận được mảnh hoàng kim môn phái

Vật PhẩmHình Ảnh
Mảnh Hoàng Kim

Cách Dung Luyện:

Chư vị anh hùng khi đã có đủ 100 mảnh ghép của trang bị hãy đến Thần bí thiết tượng để đối thoại: chọn trang bị cần dung luyện

Bỏ mảnh trang bị vào: và bấm xác định

10 Trang bị Hoàng Kim Môn Phái đầu tiên được áp dụng:

Trang bị Hoàng Kim Môn Phái cập nhật ngày 31/01/2021

Để dung luyện những thần trang mới chư vị vui lòng ghé thăm NPC Thợ rèn thần binh 2 194/203 Tương Dương Thành.

Trang bị Hoàng Kim Môn Phái cập nhật ngày 24/02/2021

Quý nhân sỹ có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến sự kiện hoặc cần đóng góp ý kiến về game Võ Lâm Bí Sử , nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh
https://www.facebook.com/vlbisu/
Đóng góp ý kiến hoặc ý tưởng phát triển game https://www.facebook.com/groups/vlbisu/

Đóng Mở