Alpha Test: 12h ngày 12/03/2021

Open Beta: 19h ngày 19/03/2021


Tân thủ tham gia máy chủ mới

Loạn Giang Hồ Đạt đẳng cấp 100 đầu tiên

sẽ dành Hạng 1 , áp dụng kế tiếp cho các

Hạng 2 Hạng 3 và Hạng 4

Thông tin nhân vật nhận thưởng sẽ được

công bố ngay sau khi nhân vật đó báo danh

nhận thưởng tại NPC Lễ Quan các thành thị


------------------------