Tin Tức: Big Update 31/01/2021

21:51 30/01/2021

Tết tết tết tết đến rồi , BigUpdate thôi còn đợi gì …

Thời gian:

Thời gian: Kết thúc bảo trì định kỳ ngày 31/01/2021.

Chi tiết thay đổi về hỗ trợ tân thủ:

  • Hỗ trợ tân thủ: Hỗ trợ tân thủ lên cấp 95 và 1 kỹ năng 90 tự chọn.
  • Giảm đảng cấp ủy thác bày bán của nhân vật về 50
  • Tăng tỷ lệ rớt trang bị tại các bản đồ cấp 90

Các vật phẩm mới được áp dụng:

  • Bảo rương Hoàng Kim Môn Phái 15 ngày
  • Bộ trang bị Động Sát ngẫu nhiên thuộc tính

Phong Lăng Độ – Mở thêm bến 2:

Chi tiết : https://volambisu.net/phong-lang-do/

Quý nhân sỹ có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến sự kiện hoặc cần đóng góp ý kiến về game Võ Lâm Bí Sử , nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh
https://www.facebook.com/vlbisu/
Đóng góp ý kiến hoặc ý tưởng phát triển game https://www.facebook.com/groups/vlbisu/

Đóng Mở