Tính Năng: Quốc Chiến Thiên Tử

13:30 07/11/2020

Vào lúc 21h00 ngày Thứ Tư hàng tuần sẽ diễn ra Quốc Chiến Tống Kim. Bang chiếm Lâm An và Biện Kinh sẽ tham chiến để quyết định Quốc Chủ nào sẽ đăng cơ Thiên Tử tại Nội Các Thượng Thư. Và đây chính là Thiên Tử Quốc Chiến – tính năng của Võ Lâm Bí Sử trong năm 2020. Thân mời quý nhân sĩ tham gia và trải nghiệm trận Tống Kim nghiêng thành đổ lửa, chấn động giang hồ…Liệu vị minh chủ nào sẽ giành được ngôi vị Thiên Tử……

NPC liên quan:

NPC Báo danh tống kim
  • Điều kiện tham gia: Nếu 2 bang hội chiếm thành Lâm An và Biện Kinh thì sẽ diễn ra trận Thiên Tử Quốc Chiến. Nếu 1 bang hội chiếm cả Lâm An và Biện Kinh sẽ chỉ có trận Tống Kim thường.
  • Thời gian: 21h00 tối Thứ Tư hàng tuần.
  • Thể thức: Như 1 trận tống kim bảo vệ nguyên soái. Bang chủ bang hội chiến thắng sẽ nhận được tư cách để Đăng Cơ Thiên Tử tại Nội Các Thượng Thư.

Cách thức tham gia

Sau trận Thất Thành Đại Chiến vào Thứ 6 hàng Tuần, Bang chủ 2 Bang chiếm thành Lâm An và Biện Kinh sẽ trở thành 2 Quốc Chủ. Chiếm Lâm An sẽ thành Tống Quốc Chủ, chiếm Biện Kinh sẽ thành Kim Quốc Chủ. Nếu chiếm cả LâmAn và Biện Kinh, Bang chủ sẽ nhận được danh hiệu Tống Quốc Chủ.

  • Quốc Chủ Tống và Quốc Chủ Kim sẽ nhận danh hiệu và vòng sáng Quốc Chủ, danh hiệu và vòng sáng này sẽ hết tác dụng sau trận công thành tiếp tuần tiếp theo.
  • Quốc Chủ Tống Quốc nhận được Quốc Chiến Lệnh Bài (Tống) và Quốc Chủ Kim Quốc nhận được Quốc Chiến Lệnh Bài (Kim).

Vào lúc 21h00 ngày Thứ Tư hàng tuần sẽ diễn ra Quốc Chiến Tống Kim. Bang chiếm Lâm An và Biện Kinh sẽ tham chiến để quyết định Quốc Chủ nào sẽ làm Thiên Tử. Nếu 1 Bang chiếm cả 2 thành Lâm An và Biện Kinh thì sẽ chỉ có 1 Quốc Chủ và đến thứ Tư lúc 21h00 sẽ không có trận đánh Thiên Tử mà chỉ là Tống Kim thông thường, Quốc Chủ có thể đến NPC Nội Các Thượng Thư để đăng cơ Thiên Tử.

  • Đúng 21h00, đồng đạo có thể đến báo danh Quốc Chiến Tống Kim tại 2 NPC Mộ Binh Quan bên điểm báo danh Tống và Kim.
  • Số lượng lệnh bài Tống Kim (Lệnh bài Tống cho Quốc Chủ Tống và lệnh bài Kim cho Quốc Chủ Kim) 2 Quốc Chủ nhận được là không giới hạn và các lệnh bài đều có thời hạn sử dụng 1 ngày.
  • Chỉ có đồng đạo trong 2 Bang chiếm Biện Kinh và Lâm An có thể vào tham chiến. Đồng đạo khác muốn vào tham chiến hỗ trợ cần phải có quốc chiến lệnh bài (các Bang liên minh của 2 bang chiếm Biện Kinh và Lâm An vẫn phải dùng lệnh bài để có thể vào chiến trường).
  • Đồng đạo nhận lệnh bài phe Tống thì chỉ được vào bên Tống và ngược lại. Số lượng người báo danh tối đa mỗi bên là 50 người.
  • Trong quốc chiến Quốc chủ có thể đẩy thành viên ra khỏi chiến trường.

Phần Thưởng Thiên Tử Quốc Chiến

Số lượngVật phẩm
1Bộ trang bị Định Quốc Liên đấu hạn sử dụng 07 ngày
1Bộ trang bị An Bang Liên đấu – hạn sử dụng 07 ngày
101 Mã bài ngựa Phi Vân vĩnh viễn
2An Bang cẩm nang – khui mở nhận trang bị An Bang vĩnh viễn
10.000Ngân lượng ( vạn lượng )
Đóng Mở