Tính Năng: Thất Thành Đại Chiến

13:41 29/10/2020

Cách thức tham gia:

Xa Phu Công Thành
( Đứng gần xa phu tại các Thành)

 • Thời gian báo danh18h00 – 19h00 vào ngày thứ Sáu hàng tuần.
 • Phí báo danh100 Khiêu chiến lệnh/1 lần.
 • Đối tượng báo danh: Chỉ Bang chủ mới có thể báo danh Thất Thành Đại Chiến ở NPC Xa Phu Công Thành tại thất đại thành thị.

Lưu ý : Nhân vật có trạng thái phi chiến đấu tại tính năng Thất Thành Đại Chiến ngay lập tức sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn – không mở lại

 • Đến 20h00 cùng ngày thì các thành viên trong bang đã báo danh thành công có thể vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến từ NPC Xa Phu Công Thành.
 • Thất Thành Đại Chiến20h30 – 21h30.

Lưu ý:

 • Nhân vật vào bang dưới 2 giờ sẽ không thể tham gia Thất Thành Đại Chiến.
 • Bang hội đã chiếm thành không cần báo danh Thất Thành Đại Chiến.
 • Nhân vật vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến ở thành thị nào sẽ vào bản đồ chiến trường của thành đó.
 • Khi bắt đầu Thất Thành Đại Chiến, tất cả nhân sĩ đều ở trạng thái chiến đấu (nhân sĩ khác bang có thể đánh nhau không phân biệt màu bang).
 • Nhân sĩ trong chiến trường Thất Thành Đại Chiến không thể sử dụng thuốc TK và các vật phẩm truyền tống.
 • Bị đánh bại trong chiến trường sẽ được di chuyển ra nơi lưu rương cuối cùng và có thể vào lại bằng NPC Xa phu công thành.
 • Khi vào chiến trường nhân sĩ có 3 giây bất tử.
 • Các nhân sĩ trong chiến trường có thể nhận được điểm tích lũy.
 • Sau khi kết thúc Thất Thành Đại Chiến, nhân sĩ thuộc bang chiếm được thành có thể nhận được phần thưởng Công Thành Chiến Lễ Bao tại NPC Xa Phu Công Thành nếu đạt 35 điểm tích lũy.
 • Khi nhân vật “về thành dưỡng sức” sẽ truyền tống về nơi vừa mới lưu rương.
 • Bổ sung các dòng chọn để truyền tống đến 7 bản đồ trong chiến trường vào vật phẩm Thần Hành Phù nhưng vẫn xét điều kiện vào là điểm uy danh từ 50 trở lên.

Vật phẩm liên quan:

Vật PhẩmGhi Chú

Công Thành Lễ Bao
– Nguồn gốc: Phần thưởng khi chiếm và thủ thành thành công.
– Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Bán ra 0 lượng.
– Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận vật phẩm.
– Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Vệ Trụ Lễ Bao
– Nguồn gốc: Từ việc chiếm và thủ Long Trụ trong 5 phút.
– Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/1 ô. Bán ra 0 lượng.
– Cách sử dụng: Nhấn chuột phải nhận vật phẩm.
– Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Phần thưởng

 • Khi online liên tục 1 phút trong chiến trường sẽ nhận được 1 điểm tích lũy.
 • Phần thưởng chiếm/thủ thành thành công sẽ khác nhau tùy thành.
Chiếm thành
thành công
Phần thưởng
tương ứng
Biện KinhCông Thành Lễ Bao
Lâm AnCông Thành Lễ Bao
Thành ĐôCông Thành Lễ Bao
Phượng TườngCông Thành Lễ Bao
Tương DươngCông Thành Lễ Bao
Dương ChâuCông Thành Lễ Bao
Đại LýCông Thành Lễ Bao
 • Nếu 1 bang hội chiếm được nhiều thành thì tổng phần thưởng sẽ được cộng dồn.
 • Phần thưởng này chỉ có bang chủ mới có thể nhận được ở NPC Xa Phu Công Thành. Tổng số thưởng Công Thành Lễ Bao được hiển thị ở NPC Xa Phu Công Thành.
 • Hành trang còn ít nhất 1 ô trống mới có thể nhận thưởng.
 • Mỗi lần nhận thưởng bang chủ chỉ có thể nhận tối đa 50 Công Thành Lễ Bao.

Quy tắc chiếm thành và Long Trụ:

 • Mỗi bản đồ (tương ứng với 1 thành) sẽ có 1 Long Trụ.
 • Bắt đầu Thất Thành Đại Chiến thì tất cả Long Trụ đều là Long Trụ trung lập.
 • Long Trụ trong vòng 35 phút không bị đánh chiếm thì sẽ thành Long Trụ bất tử (không thể đánh chiếm Long Trụ này được nữa).
 • Kết thúc Thất Thành Đại Chiến bang hội chiếm Long Trụ của thành nào sẽ thành thái thú của thành đó.
 • Lưu ý: 1 bang hội có thể chiếm được nhiều thành nếu chiếm được nhiều Long Trụ.

Phần thưởng chiếm Long Trụ

 • Bang hội chiếm được Long Trụ và thủ được Long Trụ đó liên tục trong 5 phút tính từ lúc chiếm được Long Trụ thì hệ thống sẽ tính là bang hội đó nhận được hệ số thưởng.
 • Hệ số thưởng nhận được sẽ phụ thuộc vào Long Trụ của từng thành.
Long Trụ của thànhHệ số thưởng
Biện Kinh4
Lâm An3
Thành Đô2
Phượng Tường2
Tương Dương2
Dương Châu1
Đại Lý1
 • Nếu bang chiếm/thủ cùng 1 Long trụ hơn 10 phút thì cũng chỉ nhận được 1 lần thưởng.
 • Hệ số thưởng sẽ được cộng dồn nếu bang hội chiếm và thủ được nhiều Long Trụ của nhiều thành thỏa điều kiện thời gian.
  => Ví dụ: Bang A chiếm/thủ Long Trụ của Biện Kinh trong 5 phút thì hệ số thưởng là 4. Sau đó bang A lại chiếm/thủ được Long Trụ của Dương Châu trong 5 phút thì hệ số thưởng của bang là 4 + 1 = 5.
 • Cùng 1 Long Trụ của 1 thành bang hội có thể nhận nhiều lần hệ số thưởng khi nhiều lần tái chiếm và thủ Long Trụ đó thỏa điều kiện thời gian.
  => Ví dụ: Bang A chiếm/thủ được Long Trụ của Lâm An trong 5 phút thì hệ số thưởng là 3. Sau đó bang A bị mất Long Trụ này rồi kế tiếp tái chiếm lại/ thủ Long Trụ này trong 5 phút thì hệ số thưởng lúc này là 3 + 3 = 6.
 • Kết thúc trận chiến, chỉ những thành viên trong bang có điểm tích lũy từ 30 trở lên mới có thể nhận phần thưởng ở NPC Xa Phu Công Thành. (Phụ thuộc vào hệ số thưởng “N” của bang). Cụ thể như sau:

  => Phần thưởng điểm kinh nghiệm (cộng dồn) N * 1.000.000.
  => Phần thưởng vật phẩm:Mỗi thành viên sẽ có xác suất nhận được 1 Vệ Trụ Lễ Bao. Xác suất này cao khi hệ số thưởng “N” cao hoặc khi số người trong bang càng ít.

Phần thưởng chiến lĩnh thành thị

Thành thị chiếm lĩnhPhần thưởng chi tiết khi chiếm lĩnh thành thị
Biện Kinh5 Hiệp Cốt cẩm nang , 5 Nhu Tình cẩm nang , 2 TTK , 2 VLMT , Bôn Tiêu HSD 7 ngày , 2 An Bang cẩm nang , 20 Bảo vật Tân Sửu
Lâm An5 Hiệp Cốt cẩm nang , 5 Nhu Tình cẩm nang , 2 TTK , 2 VLMT , Bôn Tiêu HSD 7 ngày , 2 An Bang cẩm nang , 20 Bảo vật Tân Sửu
Thành Đô5.000 vạn lượng , 1 TTK , 1 VLMT , 20 Bảo vật Tân Sửu
Phượng Tường5.000 vạn lượng , 1 TTK , 1 VLMT , 20 Bảo vật Tân Sửu
Tương Dương5.000 vạn lượng , 1 TTK , 1 VLMT , 20 Bảo vật Tân Sửu
Dương Châu5.000 vạn lượng , 1 TTK , 1 VLMT , 20 Bảo vật Tân Sửu
Đại Lý5.000 vạn lượng , 1 TTK , 1 VLMT , 20 Bảo vật Tân Sửu

Quý nhân sỹ có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến sự kiện hoặc cần đóng góp ý kiến về game Võ Lâm Bí Sử , nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh
https://www.facebook.com/vlbisu/
Đóng góp ý kiến hoặc ý tưởng phát triển game https://www.facebook.com/groups/vlbisu/

Đóng Mở